2 tháng 8, 2013

Trường nhạc Nhân Dân (1955)

Trường Nhạc 
Nhân Dân 
55 Đường Hàng Bài
HÀ - NỘI
________
Đặc biệt lớp sáng tác dạy theo chương trình mới kèm thêm các ca khúc quốc-tế, 20 12 55 khai giảng các lớp đàn vẫn tiếp tục mở.  Bộ đội đoàn thể cơ-quan giảm học phí.

The Peoples' Music School

Specializing in composition classes taught according a new system with more international songs, opening instruction on December 20, 1955 with instrumental classes opening continuously.  Soldiers, organizations, offices get a discount.


Chắc năm 1955, 55 Hàng Bài là nhà riêng của một nhạc sĩ nào đó?  Tôi cũng nghĩ rằng Trường Nhạc Nhân Dân là một trường tư lập.  Đáng chú ý là trường này chuyên về môn sáng tác, sáng tác theo phong cách "quốc tế."  Nhạc quốc tế gồm nhiều loại ca khúc, vậy không rõ trường này dạy sáng tác theo phương pháp nào.  Nhạc thời trang Pháp-Anh-Mỹ?  Nhạc đỏ Liên Xô, Đông Âu?

Không có nhận xét nào: