Ngày 02 tháng 08 năm 2013

nhạc truyền thống trên báo Phong Hóa năm 1933

Hai điệu âm nhạc rất thịnh hành của người mình
Two melodies very popular with our people

Lưu-thủy và Hành-vân
Flowing water and Drifting clouds

nguồn: Phong Hóa 31 (24 tháng 1 1933), 10.

Các thói xấu của đàn ông thuở đó được minh họa bởi các làn điệu nhạc tài tử.
 
Ngớ ngẩn
Foolishness

--Ông này! không khéo phải chụp lại cái khác!
--?
--Vì lúc ông chụp, tôi đánh bài Lưu thủy thiếu mất một đoàn!


--Sir! I fear that we'll have to shoot another one!
--Huh?
--Because went you took the picture, I left a phrase out of Flowing waters.

nguồn: Phong Hóa 37 (10 tháng 3 1933), 13.

Nghệ sĩ gẩy đàn tứ này chưa biết rằng một máy ảnh chỉ chụp hình, không thu âm.


Chết còn ghét sầu
Death hates sadness

Các bác hòa bình-bán cho vui, xuân nữ thảm lắm
Will you gents please liven things up with Moderato, Spring Girl is so sad.

nguồn: Phong Hóa 57 (28 tháng 7 1933), 9.


Xác chết cũng không thích nhạc buồn.  Năm 1933 nhạc cổ rất quen thuộc với mọi người.  Độc giả sẽ được hình tượng các bải bàn ở trên.

Không có nhận xét nào: