2 tháng 8, 2013

nhạc truyền thống trên báo Phong Hóa năm 1933

Hai điệu âm nhạc rất thịnh hành của người mình
Two melodies very popular with our people

Lưu-thủy và Hành-vân
Flowing water and Drifting clouds

nguồn: Phong Hóa 31 (24 tháng 1 1933), 10.

Các thói xấu của đàn ông thuở đó được minh họa bởi các làn điệu nhạc tài tử.
 
Ngớ ngẩn
Foolishness

--Ông này! không khéo phải chụp lại cái khác!
--?
--Vì lúc ông chụp, tôi đánh bài Lưu thủy thiếu mất một đoàn!


--Sir! I fear that we'll have to shoot another one!
--Huh?
--Because went you took the picture, I left a phrase out of Flowing waters.

nguồn: Phong Hóa 37 (10 tháng 3 1933), 13.

Nghệ sĩ gẩy đàn tứ này chưa biết rằng một máy ảnh chỉ chụp hình, không thu âm.


Chết còn ghét sầu
Death hates sadness

Các bác hòa bình-bán cho vui, xuân nữ thảm lắm
Will you gents please liven things up with Moderato, Spring Girl is so sad.

nguồn: Phong Hóa 57 (28 tháng 7 1933), 9.


Xác chết cũng không thích nhạc buồn.  Năm 1933 nhạc cổ rất quen thuộc với mọi người.  Độc giả sẽ được hình tượng các bải bàn ở trên.

Không có nhận xét nào: