25 tháng 8, 2013

Hanoi Hotel - 1933

Hanoi Hotel
Le préferé des anciens
Orchestre Symphonique

Khách sạn Hanoi
Chỗ thích nhất của phái cựu
Dàn nhạc Giao Hưởng

nguồn: Chantecler 15 tháng 6 1933, tr. 5.

Năm 1933 thì nhân loại được hưởng âm nhạc qua đĩa hát và đài phát thanh, nhưng chất lương âm thanh chưa được tốt lắm.  Là một người văn minh thì tất nhiên phải nghe nhạc sống.  Có trình độ thì nhạc cổ điện tây phương là liều thuốc cần thiết cho tinh thần, nhất là khi sống ở xứ lạ.

Được gọi là dàn nhạc giao hưởng, nhưng chắc chăn họ chỉ được thuê từ 10-20 nghệ sĩ.  Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 các khách sạn sáng trọng có dàn nhạc để chơi nhạc cổ điển và nửa cổ điền.

Lúc bấy giờ Hà Nội có bao nhiêu người có đủ tài để chơi nhạc giao hưởng?  Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ là người Pháp, người Bạch Nga, hay người Phi.  Một số ít người Việt cũng có khả năng - Nguyễn Xuân Khoát hay Đỗ Tình chằng hạn (Lưu Huy Quỹ đang ở Pháp).   Nhạc nhiều nghệ sĩ trong dàn nhạc này chơi vũ trường ban đêm.


Không có nhận xét nào: