21 tháng 8, 2013

Báo cáo việc riêng (Announcement of a Private Matter) - Lê Quang Thọ (1959)

Vợ tôi Nguyễn-Thị-Hạnh tối 3-11-58 tự ý bỏ nhà ra đi, qua nhiều lần khuyên bảo, đến nay tôi không chịu trách nhiệm về hành vi chính trị cũng như tiền bạc.

Lê Quang Thọ
Hải-phòng

My wife Nguyễn Thị Hạnh on the evening of November 3, 1958 left home on her own accord, after receiving lots of advice, up to now I won't accept responsibility for her activities, political or monetary.

nguồn: Thời mới 9 tháng 1 1959, tr. 3.


Một phụ nữ năm 1958 bỏ nhà.  Đi đâu?  Tại sao?  Nhiều lần một người vợ bỏ nhà vì bị chồng hay nhà chồng hành hạ.  Bài báo cáo này không nói rằng bà Hạnh phạm tội ngoại tình.

Đây là một "việc riêng" nhưng cũng thành một việc "chính trị."  Bị người vợ bác bỏ thì ông Thọ cảm thấy như phải làm cho dư luận tưởng rằng bà vợ mình đáng nghi ngờ về hành vị chính trị. Năm 1958 không có gì đáng ngại hơn những người không đúng lập trường chính trị.  Vậy việc nhà bị phóng ra. Không biết thân phận bà Hạnh ra sao?

Không có nhận xét nào: