24 tháng 8, 2013

Mua vé "xi-nê" (Buying "Cinema" Tickets) - Phạm Hảo (1957)


nguồn: Thời mới 12 tháng 11 1957, 4.

Điều thú vị là dân Hà Nội rất nóng bỏng khát xem các phim Liên Xô.  Theo kinh nghiệm tôi, thế đúng là kiểu xếp hàng ở thủ đô.

Không có nhận xét nào: