23 tháng 8, 2013

bữa tiệc cộng sản


nguồn: Thiên Minh + Vương Tâm, "Sách Lenin thành... menu - thơ Bác Hồ bị xuyên tạc" PetroTimes 23 tháng 8 2013.

Tội nghiệp báo giới ngây thơ ở Việt Nam - chả biết một Communist Party là như thế nào.  Họ xem tranh ở trên này được khá phổ biên và nhận xét:

Những bức tranh "khó hiểu" được đăng tải trên facebook của quán cafe Cộng.

Có gì "khó hiểu" đâu - các vị thánh như Guevara, Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông đang party chứ.  Chỉ có điều buồn là Bác Hồ không được mời đến dự.

Tại sao Cộng Sản không được vui?  Tại sao họ không được cười?  Tại sao họ không được giải trí?


Không có nhận xét nào: