31 tháng 7, 2019

Mưa đêm ngoại ô (Rainy Night At the Outskirts) - Đỗ Kim Bảng (1960)

Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành,
Heaven's dark midnight, the moon slants spreading its light past the blinds,
Trời đã mưa rồi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành.
Heaven has rained, raining upon a hamlet far from the city lights.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu, ôi đường dài hun hút với đêm sâu!
The road out there is not noisy, not pretty with colored lights, oh the long road deep into dark night!
Bước chân ai qua mau dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu.
Whose footsteps quickly pass in the rain feeling unease with the long shriek of the train whistle.

Nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già,
Lying down at night in the outskirts hearing rain trickle on the old bamboo bush,
Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà.
Inwardly remember someone out there who is fighting for our homeland.
Người anh tôi không quen ơi,
My man who I cannot forget,
Mưa rừng về ngập trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi.
Forest rain returns, flooding the heavens, rain why do you soak my man's clothes.
Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.
When tomorrow comes and everywhere the wind quiets and rain ceases I invite to come past my village.

Đây ngoại ô nhạt ánh đèn khuya;
Here in the outskirts, the faded light of midnight;
Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa,
Weak yellow lamps light the road in the rain's dim shine
Nhưng tin yêu thắm lòng ta.
But faith and love warm our hearts.
Xin tặng anh người trai vì dân
Please I present you, a man of the people
Nụ cười em gái yêu, với tình thương như ánh xuân,
A loving girl's smile, with affection like spring's light,
Mang theo anh nhé lúc hành quân...
Bring it with you when you're on the march...

Để những đêm trời khuya mưa tí tách như đếm canh dài,
So that those night of dark midnight, rain dripping it count out the long watch,
Ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồi,
Far off there, at the border, mist obscures the hill's trees,
Người anh tôi không quen ơi, trên đường dẹp giặc thù nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi
My unforgotten man, on the road putting down the enemy, if suddenly your heart feels warms from afar
Gió mang ra biên khu mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô...
A breeze brought to the frontier, fondly presents you words of the song of a rainy song of the outskirts...

nguồn: Đỗ Kim Bảng, "Mưa đêm ngoại ô" (Saigon: Tinh Hoa Miền Nam, 1962).

Hương Lan ca "Mưa đêm ngoại ô" độ năm 1968 cho hãng dĩa Việt Nam M3573.

14 tháng 7, 2019

các nghệ sĩ chiều hôi (1973)

Đây là ảnh của 6 nghệ sĩ thuộc Đoàn Văn Công Trung Ương của Mặt Trận Giải Phóng khi về tới Sàigon đã chụp ảnh chung với nhà văn Xuân Vũ và nhạc sĩ Phan Thế.

Ảnh từ trái sang phải:

Thái Sang (họa sĩ), Xuân Vũ (nhà văn, đã hồi chánh năm 1971), Từ Chương (nhạc sĩ), Phan Thế (đã hồi cháng năm 1971), Ngọc Dung (kịch sĩ), Nguyễn Hoàn (kịch sĩ), Nguyễn Nghĩa (ca sĩ), Võ Hồng Tươi (biên đạo múa tức Vũ-Sư).

nguồn: Truyền-đơn dân-vận và định-vân do Cục Tâm-lý-chiến thực hiện kể từ ngày ngưng bắn 28-01-1973 (Douglas Pike Collection, Virtual Vietnam Archive)

Thông tin rất hiếm về Phan Thế vốn là nhạc sĩ Khu R của Mặt Trận Giải Phóng.  Ông Phan Thế theo chiều hôi năm 1971.  Khi còn theo cách mạng ông sáng tác bài khá phổ biên ở khu R như "Anh sống mãi" (viết về Nguyễn Văn Trỗi), "Bài ca tải gạo," "Giờ đã đến," "Khúc quân hành" (được Nhà Hát Giao Hưởng và Hợp Xướng Việt Nam thâu lên đĩa Tiếng Hát Việt Nam), "Mùa bông điên điển" (vọng cổ), "Nắm chặt tay nhau," "Những búp măng non," "Thi đua Ấp Bắc" và "Trên đường thiên lý."

3 tháng 7, 2019

trích Từ chánh trường đến thượng trường (1967)


nguồn: Bình Minh Tất Niên 1967.

Ông Tây ngâm nga ca khúc "Sài Gòn" của Y Vân. Saigon đẹp thật. Có phải là người hát "dzân ca" là Duy Khánh với bài "Xin anh giữ trọn tình quê"?

Anh ơi anh ơi, trời Nam đau khổ,
Nhà Việt Nam cách trở,
Mẹ Việt Nam nức nở...