27 tháng 8, 2018

Musicien Annamite 1900


đàn nguyệt

nguồn: Exposition universelle de 1900 : Colonies et pays de protectorats  (Paris: impr. Alcan-Lévy, 1900).

24 tháng 8, 2018

trường nhạc Lê Minh BằngMặt trước nhà trường Lê Minh Bằng ở Phú Nhuận hiện nay.  Nhiều ca nhạc sĩ thời Việt Nam từng được đào tạo ở đây.

17 tháng 8, 2018

Dĩa hát Việt Thanh


Dĩa hát Việt-Thanh
buôn sỉ do Ngô-Thị-Khá
39 Đg Đại Tá Grimaud, Saigon


Diã hát Việt-Thanh
Tổng phát hành
Ngô-Thị-Khá
37 Đg. Phạm Ngũ Lão
Saigon

Hãng dĩa Việt Thanh được thành lập độ năm 1953.  Thuở đầu vợ chồng Mạnh Phát Minh Diệu thâu các bài hát cho hãng nay.  Hình như hãng Việt Thanh cũng thâu cải lương nữa.  Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm cũng thâu đĩa cho hãng Việt Thanh.

Hai tấm ảnh này đều có bản đồ nước Việt với xứ Cochinchine / Nam Bộ được làm nổi bật.  Mới lập ra hãng này có địa chỉ 37 Colonel Grimaud rồi đổi tên đường là 37 Phạm Ngũ Lão.  Bà Ngô Thị Khá là ai?  Có bà con nào của bà Khá còn sống không?

(cám ơn anh Lương cung cấp tư liệu này cho tôi)