24 tháng 2, 2019

Văn Trang Âm Nhạc Vô Tuyến Điện (1958)

46, đường LÊ-VĂN-DUYỆT, 46-39 đường NGUYỄN-AN-NINH,39
(xế rạp Ciné Nam-Quang)   (cửa tây chợ SAIGON)
  • Bán và sửa chữa đủ loại RADIO chạy pile và điện
  • Các loại đàn, giây đàn, phụ-tùng trống nhi-đồng ZAZZ, conga, bongo, maracas
ĐẶC-BIỆT: Ampli-Guitar Điện
Contrebasse và đĩa hát cải cách

nguồn" Tự-Điển Công-Thương Việt-Nam; Annuaire Industriel et Commercial du VN; Vietnam Industrial and Commercial Directory 1958-1959 (Saigon: Nhóm Trịnh Hưng chủ trương-xuất bản).

Vài nhận xét.  1) Có vẻ như radio không còn là "xa xỉ phầm" nữa và đã thành rất phổ biên. 2) Nhất định là năm 1958 Sài Gòn đã có guitare điện tử rồi. 3) Thời gian này là cao điểm của phong trào nhạc dân ca mambo, vậy phải họ cho bán các nhạc cụ gõ như trống, conga, bongo, và maracas. 4) Tân nhạc vấ̃n được gọi bằng tên "nhạc cải cách."

16 tháng 2, 2019

Đồi Lim năm nay bị kiểm duyệt

Tin các báo. -- Ngày hội Lim năm nay những nữ tú lên đồi.

nguồn: Ngày Nay #201 (2 mars 1940), tr. 1.

Ở đằng sau, phía trai có một con tàu hỏa.  Cũng có xe buýt từ Hà Nội ra Bắc Ninh.  Có một ông Tây đen / Châu Phi.  Vì một lý do gì nào đó thì người ta không được phép đi lên đồi Lim.  Hội Lim cứ đông và lộn xộn như thế phải không?

Quả đồi này trông như cái mông phải chăng?

10 tháng 2, 2019

Đàn nguyệt (The Moon Lute) - Thế Lữ (1935)

(Trên sông Hương một đêm trăng)
Upon the Perfume River a moonlit night

Tặng Xuân Diệu
Dedicated to Xuân Diệu

Lòng ta hỡi! Thôi đừng lên tiếng nữa!
Oh my heart! Raise your voice no more!
Lặng mà nghe đờn nẩy khúc sầu thương.
Be silent, listen to the lute's plaintive music.
Ngón tay rung, rung động cả đêm sương.
Fingered vibrato stirs the dewy night
Khiến trăng nước đắm mơ hồ ly biệt,
Sinking the moon on the water into dim separation,
Khiến trong gió ngưng đọng niềm thống thiết
Stifling the breeze in feelings of woe
Của bao nhiêu người đẹp khát tình duyên
Of so many beauties who thirst for true love
Ôm nhớ nhung còn nức nở bên đèn.
Embrace longing, still sobbing by the lamp.

Đêm khuya vắng thêm gợi thời xa vắng,
A desolate midnight evokes more of that long ago time,
Tiếng bi ai như vẽ hình cay đắng
The mournful sound is like the painting of a painful portrait
Của chia phôi, cùng thương tiếc đợi chờ
Of parting, with the regrets and waiting
Trong bao thiên tình sử não nùng xưa.
Of a plaintive love story from eons past.

Thấy chăng ai? trên sông khuya im sóng
Do you see anyone? Upon the still midnight river
Bâng khuâng trôi một con thuyền mơ mộng,
Sadly floats a dreamy boat,
Thuyền lênh đênh gieo giữa cõi sương tan
The boat drifts, scattered midst the dispersing fog
Tiếng ngậm ngùi muôn thủa của thời gian.
Time's eternal sound of grief
Biết chăng ai? bao nhiêu điều cực khổ
Do you know who? How many misfortunes
Với bao nỗi hờn oan trong vũ trụ
With so many grudges in this universe
Cùng hẹn hò thu lại một đêm nay,
Have kept their appointment to gather into this night,
Đương nỉ non thánh thót ở trên giây,
And are whispering sweetly upon the strings,
Theo ngón đê mê của bàn tay nghệ-sĩ.
Through the inspired fingering of the artist's hands.

Thuốc độc êm đềm, ôi! giọng đàn kiều-mị,
Oh quiet poison! The lute's honeyed tones,
Bởi vì đâu gieo xuống mãi lòng ta
For where has this descent cast ever into my heart come from
Những giọt nồng tê-tái vị say xưa?
Those warm sorrowful drops of past intoxication?