27 tháng 2, 2018

Ông bầu gánh hát tây (1930)

M. Bourrin là ông bầu gánh đang hát nhà hát bây giờ.

nguồn: Trung Lập Báo (25 janvier1930), 1.

Claude Bourrin là một diễn viên, đạo diễn sinh hoạt nhiều ở Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20.  Tôi chưa từng thấy một tấm ảnh của ông đến bây giờ.

19 tháng 2, 2018

Thanh niên nam nữ họ đang hô hào chống Văn-Hóa trụy lạc ... - Ngân Hà (1954)

NẢB-TẤUX ÀHN AOH-AB

Vợ -- Thanh niên nam nữ họ đang hô hào chống VĂN-HÓA trụy lạc, có lẽ những cuốn chuyện tình lãng mạn của nhà ta xuất bản phen này đến phải đem bán giày cân mất thôi cậu ạ! nguy quá

Chồng: Ờ lo gì việc ấy, bây giờ ta sẽ phăng cắt bìa cũ đi rồi thuê vẽ và in lại cái bìa mới để cái tên khác lành mạnh hơn thì bán được ngay chứ gì? bên trong ai biết  đây là đâu! ?

nguồn: Tia Sáng 19 tháng 4 1954

18 tháng 2, 2018

Un aspect de l'Indochine: La bibliothèque du gouvernement général (Thư Viện Quốc Gia năm 1925)



La bibliothèque du gouvernement général à Hanoï - nguồn: Le Monde colonial illustré (Janvier 1925).

Si l'on considère, en effet, ... les bibliothèques gouvernementales donnent asile notamment à une certaine jeunesse indigène, qui apprécie à des degrés divers la diffusion de la pensée française, ou peut apprécier la création, il y a six ans, du services des bibliothèques gouvernementales dans les quatres capitales indochinoise pour l'organisation de la vie intellectuelle chez nos protégés. Le reálisme des statistiques nous le prouve en accusant pour une moyenne de la vie intellectuelle en Indochine: 75 lecteurs européens pour 50 lecteurs indigènes.

Nếu chúng ta xem xét, nói cho thật, ... các thư viện chính phủ cho một nơi ẩn náu, nhất là đối với lớp thanh niên bản xứ mà đánh giá cao mức độ truyền bá của tư tưởng Pháp, hoặc có thể đánh giá cao sức sáng tạo, cách đây sáu năm, của các dịch vụ thư viện chính phủ ở bốn thủ phủ ở Đông Dương nhằm tổ chức cuộc sống trí tuệ của những kẻ được chúng ta bảo trợ. Thực tế của số liệu thống kê chứng minh cho bên nguyên về mức trung bình của cuộc sống trí tuệ ở Đông Dương: 75 độc giả châu Âu cho mỗi 50 độc giả bản địa.



8 tháng 2, 2018

Giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân



nguồn: Cờ Giải Phóng (15 tháng 11 1967), tr. 2

Trong tranh này du kích chiếm Bưu điện, Nhà lao, Sở Tài chánh, Sở Thị Chánh, cục Cảnh sát và Đài phát thanh.

Đây là ước mơ của chính quyền Hà Nội cho Tết Mậu Thân.  Du kích tấn công và nhân dân vùng lên.


7 tháng 2, 2018

Một nhà nhạc công đại tài (1930)

Ông R. Schmitz ngồi trước cây đờn piano

Ông R. Schmitz là một tay đánh đờn piano tài tình đệ nhứt đã đến Saigon làm cho thiên-hạ thấy đều khen ngợi chẳng cùng.

Trung Lập Báo (2 mars 1930), 6.

Image result for "robert schmitz" piano




E. Robert Schmitz đánh tác phẩm "Les collines d'Anacapri"