7 tháng 2, 2018

Một nhà nhạc công đại tài (1930)

Ông R. Schmitz ngồi trước cây đờn piano

Ông R. Schmitz là một tay đánh đờn piano tài tình đệ nhứt đã đến Saigon làm cho thiên-hạ thấy đều khen ngợi chẳng cùng.

Trung Lập Báo (2 mars 1930), 6.

Image result for "robert schmitz" piano
E. Robert Schmitz đánh tác phẩm "Les collines d'Anacapri"

Không có nhận xét nào: