8 tháng 2, 2018

Giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dânnguồn: Cờ Giải Phóng (15 tháng 11 1967), tr. 2

Trong tranh này du kích chiếm Bưu điện, Nhà lao, Sở Tài chánh, Sở Thị Chánh, cục Cảnh sát và Đài phát thanh.

Đây là ước mơ của chính quyền Hà Nội cho Tết Mậu Thân.  Du kích tấn công và nhân dân vùng lên.


Không có nhận xét nào: