23 tháng 10, 2019

Nhà xuất bàn Diên Hồngnguồn: trang web Nguyễn Tấn DũngNhà xuất bản Diên Hồng xuất bản mấy trăm ca khúc từ 1955 đến 1972.  Nhà xuất bản này xuất bản những bài ca dân ca mambo đầu tiên.  Nhà xuất bản Diên Hồng có hệ thống phông phối đã từng phân phối các bài ca Trịnh Công Sơn.

Nhà xuất bản Diên Hồng từng có mặt ở các địa chỉ 180 Ký Con (1954), 54 Tô Hiến Thành (1955), 108/2 Lê Lợi (1958), 110/4 Lê Lợi (1958-1960) và 66 Lê Lợi (1961-1975).

17 tháng 10, 2019

Các bạn yêu quí Tân nhạc Hãy tìm mua ngay tuyển tập "10 Bài Sử Ca" (1967)


Quảng cáo in trên báo Bình Minh (2 tháng 1 1967)


Đây chủ yếu là những ca khúc thời Pháp thuộc, thời chống Pháp.

"Khúc khải hoàn" được Lưu Hữu Phước chung sáng tác với Nguyễn Mỹ Ca.

Không biết "Rạch Gầm sóng dậy" có phải là "Rạch Gầm dậy sóng" của Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1966?  Thực ra Nguyễn Mỹ Ca đã chết hơn 20 năm trước. Không rõ Hoàng Lưu là ai nhưng tên đó rất gần cái tên Hoàng Mai Lưu (Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước). Năm 1965 Lưu Phước được chọn làm bộ trưởng Bộ Thông Tin Văn Hóa của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Như vậy không biết tập nhạc này có phải là một sản phẩm văn hóa nằm vùng?