23 tháng 10, 2019

Nhà xuất bàn Diên Hồngnguồn: trang web Nguyễn Tấn DũngNhà xuất bản Diên Hồng xuất bản mấy trăm ca khúc từ 1955 đến 1972.  Nhà xuất bản này xuất bản những bài ca dân ca mambo đầu tiên.  Nhà xuất bản Diên Hồng có hệ thống phông phối đã từng phân phối các bài ca Trịnh Công Sơn.

Nhà xuất bản Diên Hồng từng có mặt ở các địa chỉ 180 Ký Con (1954), 54 Tô Hiến Thành (1955), 108/2 Lê Lợi (1958), 110/4 Lê Lợi (1958-1960) và 66 Lê Lợi (1961-1975).

Không có nhận xét nào: