27 tháng 11, 2018

Sonnê không định trước (An Unplanned Sonnet) - Nguyễn Trọng Tạo (1993)

Marathon Stone (nguồn: Surprised by Time blog)

Ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm, không rõ buồn vui
Dumbstruck, tear drops fall at year's end, not sure if they're sad or happy
xe chậm lại trên đường, không rõ về nơi chốn nào
my bike stops along the road, it's not clear where I should go back to
tung tăng thanh xuân trôi ngược chiều
coming, going, springtime flows back and forth
phút chốc mộng du lên phiêu diêu
moments fleeting, sleepwalking like a vagabond

mặt trời, vầng trăng, ngôi sao mắt ướt
sun, moon, stars, damp eyes
ngực núi phồng căng, dòng sông duỗi chân vào bao la
the mountain's bosom swells, the river spreads, feet step into a vastness
một bài ca xa thật xa, tận miền quê ấu thơ
a distant tune, very distant, all the way back to the land of my youth
ta đấy ư? Em của ta đấy ư?...
is that me? My love is that you?

những lèn đá marathon truyền thanh câu hỏi
carved marathon stones transmit a question
mọi sự giản đơn đều bất lực
each simplicity is an impotence
ta thèm bài thơ tấm ảnh bức tranh không hiểu hết
we thirst for poems, photos, pictures that we do not understand

rồi mùa xuân sẽ qua thanh xuân không lặp lại
then spring will pass, the spring of youth will not recur
thuốc trường sinh đồng lõa với dối lừa
life's elixir colludes with deceit
cây-mười-hai-cành chết rồi sao bóng râm cứ còn mãi trong Thơ?
the tree of life has died, why does its shade linger endlessly in Poetry?

(nguồn: Mary Hollis and Lauren Simpson, "Tree of Life")

25 tháng 11, 2018

Giấc ngũ đem sức lực về cho ta ... hãy uống thuốc Cữu Long (1938)

Giấc ngũ đem sức lực về cho ta. Ta ngủ được, tức nhiên sẽ ăn đươc.. Ăn ngủ được, con người mạnh khỏe và lâu già.

Muốn ăn ngủ được, cho mạnh khoẽ và lâu già, người đời thường bảo nhau hãy uống thuốc CỮU-LONG.

nguồn: Công luận báo 1 tháng 9 1938, tr. 8.

20 tháng 11, 2018

Đoạn tuyệt (Breaking Up) - Phượng Linh (1964)

Một mai em có đi lấy chồng.
One day you'll go take a husband.
Vòng tay ân ái thay hình bóng.
Loving arms take the place of a shadow.
Xác pháo tươi hồng như trái tim êm ái trao lòng tôi vết thương.
Spent, rosy fireworks, like a calm heart, grant my heart a wound
Em biết chăng em?
Do you know that, dear?

Một mai đôi ngả xa cách rồi.
One tomorrow, two directions, now we're far apart.
Người say duyên mới quên thề ước.
Someone intoxicated by a new love forgot their vows.
Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân, đôi mắt em màu xanh ái ân để nhớ muôn đời.
Please give me the perfumed scarf of my old love, your affectionate blue eyes to remember always.

Nước non còn đó, người sao chóng quên bao lời xưa ước hẹn nhau?
With the mountains and rivers still there, how could someone quickly forget so many of our promises
Bốn phương trời mây, còn đâu nữa ngày vui hòa khúc ca xum vầy.
At the four horizons there are clouds, yet where are happy days harmonized with a song of reunion

Nào ai lấy thước đo tất lòng.
Who can buy a yardstick to measure a heart
Tình như mây khói trên làn sóng.
Love is like mist on the waves
Anh sẽ đi tìm trong lãng quên nhưng cố quên lại càng nhớ thêm vì trót yêu rồi.
I will seek in forgetfulness, but will try to forget as I remember further because I'm at love's end.

nguồn: Phượng Linh [Nguyễn Văn Đông], "Đoạn tuyệt," (Saigon: Diên Hồng, 1964)