12 tháng 8, 2013

Phố đông thế mà cứ rú ga phóng vùn vụt

--Phố đông thế mà cứ rú ga phóng vùn vụt như hỏa tiễn nguy hiểm quá!
--Chắc lại định "đành tiếng" với giai nhân nào ở phố này chứ gì?

--Streets crowd like this and still he revs and speeds like a missile, it's too dangerous!
--He's probably trying to "show off" to some beauty on this street, what else?

nguồn: Thời mới 10 tháng 10 1957, 4.


Tính thanh niên năm 1957 và năm 2013 không cách gì mấy.  Các chàng trai sẽ khoe tài để được sự chú ý của "gian nhân."  Điều ngạc nhiên là năm 1957 vẫn còn những gia đình "thượng lưu" còn giữ được một chiếc xe máy để khoe với khu phố.


Không có nhận xét nào: