11 tháng 8, 2013

Lớp đàn Guitare điện (Electric Guitar Class) (1958)


nguồn: Thời mới 5 tháng 6 1958, tr. 3.

Ngồi ở Thư viên Quốc gia mùa hè năm ngoái tôi rất ngạc nhiên xem mục này trong rao vặt một tờ báo Hà Nội năm 1958.
Lớp đàn Guitare điện, 31 Cửa Nam Hà-nội. (2-2)
Tôi đã tưởng rằng năm 1958 miền Bắc chưa có đàn ghi-ta điện tử.  Vậy tôi đọc xong, ra thư viện và đi bộ lên phố Cửa Nam.  Tôi đã cố tìm những người đúng tuổi xung quanh địa chỉ ở trên để hỏi ai biết đến một giáo viên dạy ghi ta ở địa chỉ ấy.  Điều thú vị là Hà Nội vẫn còn những nét cổ, người thời cổ, những người có thể biết đến những nhân vật của đúng 54 năm trước.

Dân phố nhắc đến một nhạc sĩ tên là Hoàng Vân, tên thật là Lương Ngọc Liên dạy ghi ta hạ-uy-di. Nói là guitare điện tử có nghĩa là đàn ghi ta hạ-uy-di điện tử.  Đàn ấy là biểu tượng của Hà Nội tiền chiến (cũng gọi là "tạm chiếm").

Dạy lớp ghi ta ấy ông Hoàng Vân giữ những mỹ tục của một Hà Nội đã rất có thể bị mất hẳn.  Nhiều người tâm sự với tôi rằng đàn ghi ta hạ uy di đã từng bị coi như "ủy mị" hay tiểu tư sản trong những năm 1960.  Hiện nay tôi nghĩ phải coi việc chơi hạ uy cầm là mỹ tục của một Hà Nội thanh lịch.

Không có nhận xét nào: