Ngày 05 tháng 08 năm 2013

tấm ảnh từ Lonnie M. Long Collection
nguồn: Lonnie M. Long Collection

Không có nhận xét nào: