21 tháng 11, 2013

48! Thế là tôi lên được 3 kí... - Phạm Hảo (1958)

-- 48! Thế là tôi lên được 3 kí..
-- Phải , 3 kí "tóc".

-- 48! That means I gained 3 kilograms
-- That's right, 3 kilograms of hair.

nguồn: Thời mới 14 tháng 2 1958, tr. 2.

Chuyện đùa không thể bao giờ cũ.  Năm 1964 thì ông bác sĩ không đo 5 phần tóc hay người ta lầm lẫn một chàng trai với một cô gái.  Nhưng tranh này cũng chứng minh rằng năm 1958 Hà Nội từng có thanh niên thích để tóc dài.

Không có nhận xét nào: