2 tháng 11, 2013

Thơ mới [tân nhạc] (1934)


Anh em ta cùng nhau bước lên đường ta hát
Bài ca thiên nhiên cùng non nước ta cùng cao tiếng cười
Chim véo von trên cành xanh tươi
Vui sướng đi cho đời ta vui
Chim véo von trên cành xanh tươi
Vui sướng đi cho đời cùng vui.

Brothers together we set forth on the road, we sing
A song of nature, our land also rises in laughter
Birds sing their tunes on fresh green branches
Happily we go so our lives are happy
Birds sing their tunes on fresh green branches
Happily we go so our lives are happy

nguồn: Phong Hóa #91 30 tháng 3 1934, tr. 3.


Một điều khá lạ là thấy khung nhạc trên trang thơ của báo Phong Hóa năm 1934.  Lời ca này có vẽ như viết cho thiếu nhi, thanh niên hướng đạo.

Tôi cũng nghĩ rằng giai điệu này là từ một bài ca hướng đạo Pháp, nhưng thực ra tôi không có bằng chứng nào.  Như thế chắc phải gọi bài ca này là một "bài ta theo điệu Tây."  Và như các việc cố gắng viết theo nốt tây phương thì các từ dấu ngã, dấu hỏi, dấu nặng đều bị bỏ.  Giai điệu lên? - dấu sắc.  Giai điệu xuống? - dấu huyền.  Giai điệu không thay đổi thì ngang.  Không luyến láy cả.

Kỷ thuật soạn lời theo nốt nhạc tây năm 1934 (của một tác giả vô danh) được như thế thì tốt lắm rồi.

Không có nhận xét nào: