19 tháng 11, 2013

Thăng Long Học Hiệu (1935)

Thăng Long Học Hiệu / Trường Thăng Long / École Thăng Long là một ngôi trường rất nổi tiếng nhưng tôi chưa thấy hình này trên mạng.  Các quảng cáo trên tờ báo xưa là một nguồn thông tin rất thú vị.  Lướt qua các tạp chí Phong Hóa tôi được tìm thấy các ảnh quảng cáo ở dưới.
Thăng Long Học Hiệu
9 et 11, Phố Hàng Cót, Hanoi
Sáng lập từ 1920

École Thăng Long

nguồn: Phong Hóa 154 (20 septembre 1935), tr. 15.

Trong quảng cáo ở trên có giáo viên Đặng Thái Mai và Hoàng Minh Giám rồi, nhưng chưa có Võ Nguyên Giáp.

Phòng thí nghiệm hóa học ở Thăng Long Học Hiệu.  Trời ơi, nhìn con rắn trên tủ.

nguồn: Phong Hóa 155 (27 septembre 1935), tr. 19.
École Thang-Long
Enseignement secondaire, primaire supérieur et primaire
Directeur: Nguyễn Bá Húc
Licencié ès-sciences mathématiques

Trường Thăng Long
Giáo dục trung học, cao đẳng tiểu học và tiểu học
Giám đốc: Nguyễn Bá Thê Húc
Bằng cử nhân khoa học toán học

nguồn: Phong Hóa 162 (15 novembre 1935), tr 15.

Ở trên có các học trò xếp hàng ở ngoại trường.

Mâý tủ sách Thư Viện nhà Trường

Mặt sau ra sân nhà Trường

nguồn: Phong Hóa 172 (31 Janvier 1936), tr. 12.

Không có nhận xét nào: