27 tháng 11, 2013

Gặp sư tử (Meeting The Tiger) - SMYL (1935)

------------Khâm Thiên

--Hôm nay cậu đi săn kia mà?
--Không săn sao gặp được mợ.

--Today you're hunting around there?
--If I wasn't hunting how would I meet you.

nguồn: Phong Hóa 162 (15 novembre 1935), tr. 4.

Cái đằng sau của tranh này là văn hóa phi vật thể của Việt Nam.  Đàn ông ở trên là người bảo trợ các nghệ sĩ.  Ở nhà bị vợ trách mắng và nghe con khóc thì trốn nhà là phải.

Không có nhận xét nào: