30 tháng 11, 2013

Ngày xuân ... họ đi lễ đi liếc! (1934)


nguồn: Phong Hóa 88 (9 mars 1934), tr. 1.

Báo Phong Hóa đầy dục tình.  Trai liếc gái, gái liếc trai kiểu gì?

Không có nhận xét nào: