3 tháng 12, 2013

Mới về: nhiều loại Nhạc cụ và Phụ tùng (1956)

Mới về: Nhiều loại

Nhạc cụ và phụ tùng

Cái loại nhạc cụ : buôn : lẻ

Công hòa Dân chủ Đức

Đàn Accordéon Watminster
80 basses 5 registres : : 650,000đ. 1 chiếc

Cộng hòa Tiệp khắc

1) Đàn: Đàn Mandoline loại 1 : 27,000đ : 30,000đ. 1 chiếc
Đàn Mandoline loại 2 : 28,000đ : 31,000đ. ---
2) Khóa nhạc : Khóa Guitare : 6,500đ : 7,800đ. 1 bộ
Khóa Mandoline :5,000đ - 6,000đ ---
3) Giây đàn : Giày Violon loại 1 : 2,000đ : 2,400đ
Giây Violion loại 2 : 1,500đ : 1,800đ. ---
Giây Violoncelle : 5,250đ : 6,300đ ---
Giây Guitare loại 1 : 1,800đ : 2,160đ. ---
loại 2 : 1,400đ : 1,680đ. ---
Các loại Harmonica giá từ 400đ. đến 12,000đ.
và các nhạc cụ khác

Đã có bán buôn, bán lẻ tại cửa hàng Mậu dịch Bách hóa Hà nội (7 Hàng Bài) và các tỉnh


Tổng Công ty Bách hóa

nguồn: Thời mới 10 tháng 5 1956, 2

Sau 1954 không còn được hưởng các đàn từ Pháp, Anh và Mỹ nhập khẩu vào, nhưng dần dần có các đàn từ đông Âu thay thế.  Đây là một phong cầm Đông Đức, hiệu Weltmeister (chứ phải là Watmeister).  So với cuộc sống sinh hoạt năm 1956 chắc 650,000 đồng là khối tiền khổng lộ.  Lúc bấy giờ ai có đủ tiền mua đàn phong cầm?  Hiện nay mua một chiếc phong cầm mới tốt thì trả 2,000$ (42 triệu đồng) vẫn là một khối tiền to.

nguồn ảnh: Ebay Đức

Không có nhận xét nào: