6 tháng 12, 2013

Công tử đọc thư tình (The Dandy Reads A Love Letter) - Nang H-E (1935)

nguồn: Phong Hóa 142 (29 tháng 3 1935), tr. 8.

Văn chương tiền chiến, nhạc tiền chiến tóm tắt:

Em yêu anh...
...nhưng thày me em bắt em lấy người khác...
...em muốn trốn đi cùng anh gây lấy hạnh phúc...
...nhưng không xong...
Em đành theo lời cha mẹ em vậy.

Không có nhận xét nào: