14 tháng 12, 2013

Tuồng cải lương ... nghị viện (Cải lương play ... of the delegates) - Tú Mỡ + Lê Ta (1937)

Trong Ngày Nay số 85 (14 novembre 1937, trang 10-11; 21), Lê Ta [tức Thế Lữ] và Tú Mỡ soạn lời ca cho một "Tuồng cải lương nghị viện" theo các giai điệu "ta" và "tây" dưới đây.  Có một tôi chưa biết đến (La vầy?) nhưng phần lớn các bài có thể sử dụng trong một vở cải lương thời bấy giờ.  Song tỷ lệ ca khúc hương đạo Pháp hơi bị nhiều.

Vui hướng đạo
J'ai deux amours
Marseillaise
L'oncle de Pékin
Hành vân
Lưu Thủy
Le cor
La vầy
La badge
Ngũ điểm
Bài tạ
Tam pháp nhập môn
Les trois petits cochons
C'est à Capri
Louveteaux
Ngọc mỹ nhân
Les gars de la marine
Tứ đại cảnh
Madelon
Joyeux au revoir

Không có nhận xét nào: