5 tháng 7, 2013

Phòng khám sức khỏe (The Examination Room) - Nguyễn Minh (1964)

--Tôi cao 1 mét 65 sao bác lại ghi có 1 mét 60?!
--Của anh trừ đi 5 phân tóc!??

--I'm 1.65 meters tall, why did you write 1.6 meters?
--For you I had to cut 5 parts hair!

nguồn: Thời mới 6 tháng 12 1964, tr. 2


Tất nhiên phải chê giễu các chàng trai hip-pi / cao bồi.  Rất có thể dư luận (hay luật pháp) không cho thanh niên có tóc bồng kiểu đại quỷ đế quốc Elvis Presley.  Nhung tranh này chứng minh rằng thanh niên Hà Nội năm 1964 đã có xị-tin và được theo dõi mốt toàn cầu.

Phải coi chàng trai ở tranh trên như một thanh niên tiên phong cho thời này.


nguồn: Facebook profile của ca sĩ Châu Khải Phong

Không có nhận xét nào: