23 tháng 7, 2013

tấm ảnh của cuộc trừng ý dân giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm năm 1955 trong Rufus Phillips Collection

Không có nhận xét nào: