4 tháng 7, 2013

Thu hồi và tiêu hủy CD Thằng mõ 1- Cái nường 8x

nguồn: Duy Tuấn, "Thu hồi và tiêu hủy CD Thằng mõ 1- Cái nường 8x," Công an Thành phố Hồ Chí Minh (11 tháng 5 2013)

Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ VH-TT-DL đã có công văn đề nghị các Sở VH-TT-DL trong cả nước thu hồi và tiêu hủy CD này sau khi thẩm định nội dung CD "Thằng mõ 1- Cái nường 8x" của nhạc sĩ Ngọc Đại .Công văn ghi rõ văn bản ghi âm Thằng mõ 1 – Cái nường 8x có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy.

The Performing Arts Bureau of the Ministry of Culture, Sports and Tourism has had an official letter suggesting that Office of Culture, Sports and Tourism throughout the country withdraw and destroy this CD after examining the content of the CD "Town Cryer 1 - The Dame Born in the 80s" by the composer Ngọc Đại.  The Official letter notes clearly that the recorded document ... has subject matter contrary to the position and legal policies of the Party and Government, speaks ill of the regime.  The language used in the songs is very common place, is not suited to the nation's cultural traditions, good morals and customs...  Based on the content of the CD, the Performing Arts Bureau realizes that this recording is reactionary and degenerate in content.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng, việc thu âm, lưu hành ra thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy, nhạc sĩ Ngọc Đại cùng lúc đã vi phạm Khoản 1.4 Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Khoản 4 Điều 13 Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

The Performing Arts Bureau also states that, in recording and circulating into the market a recording with reactionary and degenerate content, Ngọc Đại has at the same time violated Item 1.4 Article 6 Edict 79/2012/Government Edicts of the Government concerning the performing arts, circulating, doing recording business, image recording of singing, dancing, music and stage and Item 4 Article 13 Edict 75/2010/Government Edicts stipulating fines for administrative infractions in the realm of culture.


Trước những vi phạm trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo Thanh tra Sở, đội kiểm tra liên ngành 814 các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy bản ghi âm Thằng mõ 1 – Cái nường 8x. 


In the face of the infractions above, the Performing Arts Bureau has suggested that the Offices of Culture, Sports and Tourism in each province and municipality coordinate with agencies charged with leadership with Inspection for the Office and the inter-branch 814 control teams in each locality to inspect, control, withdraw and destroy the recording ....Khoản 4 Điều 13 Nghị định 75/2010/NĐ-CP chỉ nói đến số tiền phạt.  Nhất định Ngọc Đại bị phạt.

Khoản 1.4 Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP thì cho vi phạm là như sau: "Phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc."

Tôi đã trả Từ điển Tiếng Việt (Trung tâm Tử điển học - Vietlex, 2007) để phân tích một số từ liên quan đến tình hình ở trên.

nghị định = văn bản do cơ quan nhà nước cấp cao ban hành, quy định chi tiết thi hành luật hoặc những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa được xây dựng thành luật

Vậy các nghị định được sáng chế vì trước khi có nghị định các luật chưa được thi hành tốt – có phải vì pháp luật chưa rõ rệt, hay vì tình hình thay đổi làm cho pháp luật mà có sẵn chưa đủ? – hay vì những “vấn đề” nở ra và bộ chưa kịp viết pháp luật mới để đối phó với vấn đề đó.

đạo đức = những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau

Yếu tố chính để định nghĩa chữ đạo đức là “dư luận xã hội.”  Nhưng vì trái đất này kể cả một đất nước nào đó có nhiều loại xã hội thì không chỉ có riêng một nền đạo đức.  Còn nữa không có xã hội đơn chiều nào – không có xã hội chỉ có một lòng về mặt dư luận.  Nhất là về các vấn đề văn hóa – đây là một chuyện hết sức phức tạp.

Làm sao mà biết được “dư luận” của toàn “xã hội” về một tác phẩm văn hóa?

dung tục = tầm thường và thô thiển, không tinh tế, không tế nhị; và mỹ tục = tục lệ tốt đẹp

Vậy mỹ tục = tốt; dung tục = không tốt.  Song nếu nhìn xung quanh mình trong đời thực thì thấy dung tục nhiều, mỹ tụcít.  Có lẽ mình cố tránh phải chú ý đến các thói bị coi là dung tục (hút thuốc, lái xe ẩu, ăn mặc cẩu thả, cử chỉ không lễ phép, v.v và v.v.), nhưng rất khó tránh.  Dù còn khó chịu bao nhiêu, các dung tục là một bộ phận tất yếu của đời người.  Làm sao mà vạch ra dung tục không tham gia vào sinh hoạt văn hóa?

đề nghị - đưa ra ý kiến một việc nào đó để thảo luận, xem xét; gửi lên cấp có thẩm quyền yêu cầu và mong được chấp nhận

Chữ nổi bật ở đây là chữ “mong.” Mong thì có nghĩa như hy vọng, đợi chờ, ước muốn. Không có gì dứt khoát

tiêu hủy - hủy đi cho mất hẳn, cho không còn để lại dấu vết gì

Tiêu hủy là một chữ rất mạnh, rất cực đoan và rất dứt khoát.  Là cách sinh hoạt đào tận gốc rễ.  Nếu các "cơ quan chức năng chỉ đạo" làm đúng theo lời đề nghị của cấp trên thì họ sẽ kiếm và tịch thu tất cả đĩa để không còn đĩa được lưu hành.  Âm thanh của "Thằng mõ 1- Cái nường 8x" sẽ không còn ở xứ Việt.  Hủy đĩa này bằng cách nào - đốt? đào? phá? xoá?

Quan niệm riêng của tôi, một kẻ ngoài cuộc, là tiêu hủy một tác phẩm văn hóa là một hành động vô văn hóa.

Không có nhận xét nào: