30 tháng 7, 2013

Có giải phóng mà vẫn giữ được quốc hồn quốc túy (Liberated but retaining the national spirit) - ?? (1938)

nguồn: Vịt Đực 23 Tháng 11 1938, tr 2.

Được (hay bị) âu hóa với phụ nữ cũng có nghĩa là được (hay bị) giải phóng.  Song ở đằng sau luôn luôn có (đến bây giờ) nỗi băn khoăn về sự mất gốc.  Vậy "giữ được quốc hồn quốc túy" đáng khen - mặc dù kết quả cũng thấy lố bịch.  Chiếc nón quay thao có bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng không đúng khí động học.

Không có nhận xét nào: