17 tháng 7, 2013

Ông hãy xem ngay con ấy (Old man look at those kids) - Xuân Lập (1964)

tranh: Xuân Lập
 
-- Ông hãy xem ngay con ấy.  Chúng tiến bộ hơn ông.

-- Con có hơn cha thì nhà mới có phúc, thế mợ lại muốn tôi hơn chúng nó để nhà ta là... vô phúc hay sao? (!!)

-- Old man, take a look at those kids.  They're more advanced than you.

-- If the child is better than the father that's good luck in the home, so you'd like me to be better than them so our home is... unlucky, or what? (!!)

bìa sách: Hồn bướm mơ tiên, Tiểu thuyết thứ 7
book covers: Butterfly Soul Dreams of A Fairy, Saturday Novel

trên giấy: Sổ công tác
on the paper: Work Register

trên ba lô: Đi miền núi
on the back pack: Going to the mountains

nguồn: Thời mới 25 tháng 10 1964


Ngày xưa - năm 1905 thì chính xác - đã thị trường ca nhạc Mỹ từng có một bài ca với chủ ̣đề "Everybody Works But Father" - Mọi người làm việc ngoài bố.  Theo truyền thống thì bố là gia trưởng - là người có trách nhiệm kiếm sống cho cả gia đình.  Trong bài hát đó thì người bố ngồi hút ống điếu, không làm gì cả cùng lúc một người vợ và các con phải vất vả.

Lười thì đành, nhưng không "tiến bộ" - cái đó là một tội lỗi không thể chấp nhận.  Xã hội mới gọi mọi người làm việc xây xã hội chủ nghĩa, nhưng bố như điếc không nghe, hay không muốn nghe lời kêu gọi ấy.

Nhưng tội lỗi nghiệm trọng nhất là đọc văn chương của xã hội "cũ."  Tất nhiên cả xã hội có trách nhiệm tiêu hủy các vết tích của xã hội "cũ" ấy - làm sao mà giữ được các tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Bảy hay các tác phẩm Tự lực Văn đoàn như Hồn Bướm Mơ Tiên.

nguồn: Phong Hóa 20 (4 tháng 11 1932), 12.

Ông bố này giữ lại tính "chủ nghĩa cá nhân" kiểu Hà Nội tạm chiếm.

Không có nhận xét nào: