28 tháng 2, 2014

Cabarets, Dancing - Saigon 1958

Hộp đêm, Nhảy đầm

Arc-en-ciel, 56 Tản Đà (rue Jaccaréo) Chợ Lớn có ban nhạc Phi Luật Tân, thỉnh thoảng có nghệ sĩ Châu Âu, kỵ nữ

Baccarat, 165 Trần Quý Cáp (rue Testard) hai cuộc biểu diễn mọi đêm

Đại Kim Đô, Blvd Đồng Khánh, Chợ Lớn, tức là Grande Monde; nhiều màu sắc địa phương.  Sản nhảy rộng.

Ma Cabane, gốc đường Nguyễn Du (rue Taberd) và Trương Công Định (rue Amiral Roze), mở cửa 9 giờ, dàn nhạc hay.

Tự Do, gốc đường (rue Catinat) và Thái Lập Thành (rue Amiral Dupré) - rất là linh hoạt khi nào có tàu thủy ở cảng

Vieux Cambodge, gần rue Guillaume Tell khu cảng.


nguồn: Saigon - The United States Operations Mission To Vietnam: A Booklet Of Helpful Information For Americans In Vietnam, Prepared by The American Women's Association of Saigon, Revised May 1958, Saigon, Vietnam - Vietnam Center and Archive.

Thông tin ở trên là theo một sách hưởng dẫn các bà nội trợ đến sống ở Saigon năm 1958.  Các hộp đêm ở trong nhất định phải thuê nhạc công.  Các nhạc công ấy kiếm sống rất tốt.

Không có nhận xét nào: