8 tháng 2, 2014

thêm tấm ảnh từ Richard E. Wood Collection

nguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: