16 tháng 2, 2014

Vua Bia (1975)


--Vẽ xem "vua Lia" mình ạ!
--Tôi đã say đâu mà bà nó gọi tôi là "vua bia"?

--Tickets to "King Lear" dear!
--I'm not at all drunk but the old lady calls me "King Beer"?

nguồn: Hà Nội mới 22 tháng 6 1975.


Tranh vui trong nhật báo phản ánh xã hội nhiều hơn các tranh và ảnh chính thức.  Không phải mọi người đều hiên ngang tiến lên (hay muốn hiên ngang tiến) xây một tương lai tốt đẹp cho đất nước và loài người.

Bà vợ tiến bộ này đã kiếm được vé xem vở kịch "Vua Lia" (King Lear) của văn hào William Shakespeare là một kiệt tắc văn chương.  Ông chồng đâu biết và đâu cần biết "Vua Lia" là ai, nhưng cũng có cảm tưởng như có thể bị chê trách vì thói hay uống lít bia từng lít.

Dĩ nhiên là họa sĩ Phạm Trung Miên có ý công kích vua bia này.  Song thực ra vua Bia đã thắng, đang thắng, sẽ thắng và vua Lia thua.

Không có nhận xét nào: