27 tháng 2, 2014

bình chọn tại trường quay - bình chọn qua tin nhắn SMS

Đối với một người tìm hiểu về Việt Nam hiện nay, thì chương trình Giai Điệu Tự Hào rất tuyệt vời. Cách làm thực hiện chương trình này khá thật thả.  Một thí dụ là các bầu chọn ca khúc.  Họ cho biết tỷ lệ khán giả ủng hộ các ca khúc thể hiện trên chương trình.
Họ cũng cho biết tỷ lệ bầu chọn của hai thành phần "lão thành" và "trẻ tuổi."

Với người lão thành (tôi thuộc thành phần này) thì tỷ lệ ủng hộ là như sau:

Bài ca năm tấn - 88%
Tôi là người thợ lò - 93%
Cô thợ hàn - 43%
Những ánh sao đêm - 76%
Quảng Bình quê ta ơi - 97%
Tiến lên chiến sĩ đồng bào - 88%

Với người chưa lão thành thì tỷ lệ ủng hộ như sau:

Bài ca năm tấn - 75%
Tôi là người thợ lò - 87%
Cô thợ hàn - 48%
Những ánh sao đêm - 93%
Quảng Bình quê ta ơi - 86%
Tiến lên chiến sĩ đồng bào - 94%

Khoảng cách giữa hai lớp khán giả không xa lắm.  Chỉ có việc là lớp trẻ thích bài "Những ánh sao đêm" nhiều (93%) và lớp già thì thích trung bình (76%).

Cái điều nổi bật về chương trình này là nói chung những người trong trường quay thích ca khúc được thể hiện với mức trung bình 81%.  Còn khán giả xem ở nhà thì không thích với mức trung bình 17%.

Vậy khi họ làm số trung bình của khán giả ở quay trường và khán giả ở ngoại thì họ nói rõ là họ xử lý cho tỷ lệ của các người ở quay trường chiếm được 70% và người dân thường chiếm được 30%.

Nếu làm cho cả hai bên được chia đều thì kết quả sẽ ra sao:

Bài ca năm tấn -51%
Tôi là người thợ lò - 53%
Cô thợ hàn - 26%
Những ánh sao đêm - 48%
Quảng Bình quê ta ơi - 64%
Tiến lên chiến sĩ đồng bào - 50%

Số người xem chương trình từ ở ngoại quay trường phải đông hơn nhiều những người ở trong.  Nếu làm ngược lại - khán giả trong quay trường được tỷ lệ 30% và khán giả ở ngoài được tỷ lệ 70% thì kết quả sẽ như thế này:

Bài ca năm tấn - 39%
Tôi là người thợ lò - 38%
Cô thợ hàn - 18%
Những ánh sao đêm - 35%
Quảng Bình quê ta ơi - 53%
Tiến lên chiến sĩ đồng bào - 34%

Nếu tính toán như vậy, chỉ có bài "Quảng Bình quê ta ơi" được một số đại số khán giả ưa thích. 

Những người trong quay trường có vẻ như là toàn người trí thức.  Trí thức là một số dân thiểu số ở Việt Nam (và gần như các nước khác).  Tôi cũng phóng đoán rằng những người xem vài bỏ phiếu theo SMS là những người cố ý xem chương trình này vì ưa thích luồng âm nhạc này.  Nếu không thích thì tại sao mất thì giờ theo dõi chương trình này?  Nhưng có vẻ như khán giả ở nhà rất thờ ơ với chương trình này.  Điều không rõ là họ phản ứng vì ca khúc hay vì cách thể hiện các ca khúc?

Không có nhận xét nào: