12 tháng 2, 2014

Ngày xuân con én (In Spring The Swallow) - (1935)

Ngày xuân con én ... đưa thoi

Spring days, the swallows ...  bobbing like a shuttle

nguồn: Phong Hóa 171 (21 janvier 1936), 20.


Lại Truyện Kiều... Lại văn hóa phi vật thể.

Không có nhận xét nào: