26 tháng 12, 2012

thêm tầm ảnh miền Bắc từ Hugh Manes Collection


Biến căm thù thành sức mạnh / Quyết tâm đấu giành 3 tấn thóc 2 con lợnỦy ban Hành chính huyện Kim Sơn / Hiệu sách Nhân dân / Cửa hàng Quốc văn Tổng hợp

nguồn ảnh: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: