Ngày 14 tháng 12 năm 2012

tấm ảnh Hội An từ Joseph Langham Yon Collectionnguồn: Joseph Langham Yon Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: