7 tháng 12, 2012

tấm ảnh từ Douglas Pike Collectionsource: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: