22 tháng 12, 2012

tấm ảnh Thừa Thiện Huế 16 tháng 5 1970 từ Douglas Pike Collectionnguồn: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: