22 tháng 12, 2012

tấm ảnh Quảng Nam tháng 10 1969 từ Douglas Pikenguồn ảnh: Douglas Pike Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: