10 tháng 12, 2012

dàn nhạc thiếu nhi 1964

nguồn: Thời mới 14 tháng 6 1964, 1

Việt Nam hiện nay còn tổ chức những dàn nhạc nhạc khí dân tộc cho trẻ em ở các nhà trường?  Ở trên các em đọc nốt nhạc trên các giá nhạc.  Vậy đã có nhạc sĩ / nhạc sư nào biên soạn tổng phổ để các em được học đàn với nhau.

Nhạc kiểu này là được làm theo phong cách tây phương.  Theo truyền thông khi học nhạc thì không có sách vở.  Mọi người phải học theo cách thầy dạy cách bấm từng nốt, cách làm các làn điệu.  Trong quá trình học mọi người học nhạc phải hòa theo ý của người thầy và cũng phải dần dần hòa nhập những ban nhạc tài tử nhỏ.

Chắc học theo nền giáo dục ở trên được coi là tiến bộ.  Nhưng kết quả ra sao?  Ở Việt Nam có nhiều điều kiện nghe những dàn nhạc ở trên khôn?.  Nếu có điều kiện nghe, thì có đông thính giả thích nghe không?  Tôi nghĩ rằng nhạc ở trên là nhạc để nhìn chứ phải nhạc để nghe.  Làm các dàn nhạc dân tộc chứng tỏ một lòng yêu nước.

Không có nhận xét nào: