26 tháng 12, 2012

tấm ảnh từ Jerry R. Brooks Collection (1966)


lính Mỹ lướt sóng ở Tuy Hòa
 
ở Tuy Hòa
 
đường gần Vũng Tầu
 

 
Venus Bar - The Beatles BarGood Luck - The Night in Vung Tau - Fourth Sea
 


trại lính Việt Nam Cộng Hòa - Chợ Phú Tân?

 

nguồn ảnh: Jerry R. Brooks CollectionVietnam Archive and Museum

Không có nhận xét nào: