4 tháng 10, 2012

tấm ảnh từ Charles B. Prewitt Collection, phận 2


Đại úy Prewitt với các đứa mồ côi
 
các đồ ăn đến từ Mỹ

 
Nhà hàng Mỹ Cảnh

Khách sạn Rex - "chuột trắng" bảo vệ

Welcome Nha Trang Baptist Chapel, 48 Lý Thánh Tôn - Hội thánh Báp tít Đức tin Nha Trang

nguồn: Charles B. Prewitt Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: