6 tháng 10, 2012

Trên đời có lắm loại mai (In This Life There Are Many Kinds of Burns) - Lê Văn Hiệp (1964)

Trên đời có lắm loại mai
In this life there are many kinds of 'burns
Mai xanh, mai nhọn,  mai dài, mai quăn
Young ones, pointed ones, long ones, curly ones
Bốn mai cùng "nở" một lần
Four 'burns together "bloom" this once
Làm cho xấu cả mỹ quan phố phương
Making the whole neighborhood turn ugly

Tranh: Lê Văn Hiệp

nguồn: Thủ đô Hà Nội 15 tháng 11 1964, tr. 3 


Vài tháng trước tôi dịch thơ ngắn này - nhưng lúc dịch tôi viết nhầm chữ mái với chữ mai.  Dù các từ điển của tôi chưa có chữ mai kiểu này, hình như mai ở đây có nghĩa như sideburns.  Tôi dịch theo tiếng lóng ngắn gọn thành 'burns. 

Tôi thấy bốn đứa cầm tay, hút thuộc đều rất ngộ nghĩnh.  Mọi đứa muốn có cá tính, muốn có xì-tin riêng vậy để mai tóc khác nhau.  Các đứa này cũng ăn mặc khác nhau.

Theo tờ báo này bốn đứa này đều có vi phạm cá nhân chủ nghĩa - làm xấu cả phố phương.  Nhưng ai ngờ rằng phố phương Hà Nội năm 1964 còn có nhiều cao bồi thế?

Các nhân vật ở trên (chắc là tranh này vẽ cảnh thật ít nhiều) hiện nay, nếu còn thì phải ngoài tuổi 60.  Năm 1964 thì mọi người chưa biết những năm tới sẽ có chiến tranh khốc liệt như đã xảy ra.  Hãy thông cảm cho tuổi thanh niên sắp vào ngượng cửa chiến tranh.

Không có nhận xét nào: