Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Ông để xe đạp, xe máy trên hè phố


Ông nào đấy?  Nhưng ông đừng kinh doanh, vứt rác nhé.

Không có nhận xét nào: