3 tháng 10, 2012

Ông để xe đạp, xe máy trên hè phố


Ông nào đấy?  Nhưng ông đừng kinh doanh, vứt rác nhé.

Không có nhận xét nào: