3 tháng 10, 2012

Cấm hàng rong (No Mobile Vendors) - Đặng Nhân (1965)

Tranh: Đặng Nhân

Nguồn: Thủ đô Hà Nội 12 tháng 1 1965, tr. 3

-- Hôm nay tôi phụ trách trật tự... mợ có cần mua gì ở mấy hàng rong kia thì mua luôn đi để tôi còn đuổi họ...

-- Today I'm in charge of order... if you need to buy anything over there then buy it so I can chase them off...


Người đàn ông này chắc thuộc đội trật tự phường, hay ủy ban nhân dân phường.  "Mợ" là người vợ của ông.  Bên kia đường có hai người bán hàng rong.

Tranh này nhìn với con mắt hiện nay cũng là một trường hợp "Plus ça change, plus c'est la même chose."


Nguồn ảnh: Việt Giải Trí

Hiện nay thì chú trật tự trông oai hơn - có đông phục và những thiết bị hiện đại như xe máy và loa cầm tay.  Hồi xưa chú trật tự trong tranh đi dép, quàng khăn kẻ sọc (như du kích miền Nam), đeo băng đỏ ở tay.  Quần bị ngắn một tí nữa.  Thật ra chú trật tự trong tranh trông cũng cường hào.  Một điều đặc biệt của năm xưa là vợ chú trật tự đi chân đất.

Thực ra gánh hàng rong không thay đổi gì mấy.Thời Pháp thuộc (nguồn: Tuần Việt Nam).  Chắc họ cũng bị công an thực dân đuổi.


Hay hiện nay (nguồn: Tiền Phong)

Như tôi viết trong bài về "Công an 'kèm riêt'" vấn đề này hồi xưa thuộc về tư tưởng nhưng hiện nay thì thuộc về văn minh.

Nhưng có một cái nữa không thay đổi.  Cách áp dụng pháp luật ở trên rất tùy tiện.  Chú trật tự nghĩ đến sự tiện lợi của gia đình mình trước khi nghĩ đến pháp luật.  Chú kia không có ý thức nào về lợi chung của xã hội, hay thân phận người bán hàng rong.  Chú kia là người phụ trách, là người có quyền để đuổi họ hay không đuổi họ tùy ý mình.

Không có nhận xét nào: