6 tháng 10, 2012

tấm ảnh Nha Trang - 3, Warren G. Reed Collection


Grand Hôtelnguồn: Warren G. Reed Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: