18 tháng 10, 2012

ảnh nhìn Qui Nhơn từ trên từ Walter G. Reed Collectionnguồn: Walter G. Reed Collection.  Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: