30 tháng 10, 2012

tấm ảnh miền Bắc từ Hugh Manes Collection
 
nguồn: Hugh Manes Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: